نمایندگی ها و شعب اکسترا رنتال

شعب و نمایندگی های فعال

اکسترا رنتال

تورنتو كانادا

سیستم اجاره خودرو به صورت آنلاین، پل ارتباطی است میان میزبان و مهمان خودرو. از طریق اکسترا رنتال می‌توانید در هر تاریخی و از بین لیست خودروهای موجود، ماشین مورد نظرتان را اجاره کنید. همچنین سیستم ثبت خودرو جهت اجاره به شما این امکان را می‌دهد که از اجاره‌دادن ماشین خود کسب درآمد کنید.رایگان و با شرایط مورد نظر خود، ماشین‌تان را در اکسترا رنتال ثبت کنید. اجاره خودرو به تعداد روزهای تعیین شده از سمت شما

لوس آنجلوس كاليفورنيا

سیستم اجاره خودرو به صورت آنلاین، پل ارتباطی است میان میزبان و مهمان خودرو. از طریق اکسترا رنتال می‌توانید در هر تاریخی و از بین لیست خودروهای موجود، ماشین مورد نظرتان را اجاره کنید. همچنین سیستم ثبت خودرو جهت اجاره به شما این امکان را می‌دهد که از اجاره‌دادن ماشین خود کسب درآمد کنید.رایگان و با شرایط مورد نظر خود، ماشین‌تان را در اکسترا رنتال ثبت کنید. اجاره خودرو به تعداد روزهای تعیین شده از سمت شما

نيويورك آمریکا

سیستم اجاره خودرو به صورت آنلاین، پل ارتباطی است میان میزبان و مهمان خودرو. از طریق اکسترا رنتال می‌توانید در هر تاریخی و از بین لیست خودروهای موجود، ماشین مورد نظرتان را اجاره کنید. همچنین سیستم ثبت خودرو جهت اجاره به شما این امکان را می‌دهد که از اجاره‌دادن ماشین خود کسب درآمد کنید.رایگان و با شرایط مورد نظر خود، ماشین‌تان را در اکسترا رنتال ثبت کنید. اجاره خودرو به تعداد روزهای تعیین شده از سمت شما

ارتباط سریع با اکسترا رنتال

ارسال سریع پیام شما از طریق

فرم